Startsida | Vård & stöd | LSS m.m. utom Stockholms stad | LSS m.m. Stockholms stad
Skolor | Boenden | Övrigt (allmänna infosidor, aktuellt, föreningar m.m.)

Asperger-Stockholm


LSS m.m. Stockholms stad

Här samlas länkar till Stockholms stads infosidor för personer med funktionshinder. SoL och LSS.


Allmänt stöd Stockholms stad (SoL, LSS)

Info om Stockholms stads hemsida: Välj stadsdel i menyn till höger om infotexten. Då får du (i samma högermeny) eventuell ytterligare information för vald stadsdel. T.ex. till vem man ska vända sig till med frågor om ansökan om en insats inom vald stadsdel.

Funktionsnedsättning

Barn och unga vuxna med funktionsnedsättning

Personligt ombud

Boendestöd


Arbete och sysselsättning

Info om Stockholms stads hemsida: Välj stadsdel i menyn till höger om infotexten. Då får du (i samma högermeny) eventuell ytterligare information för vald stadsdel. T.ex. vilka dagliga verksamheter som finns i stadsdelen, eller till vem man ska vända sig till med frågor om ansökan om en insats inom vald stadsdel.

Daglig verksamhet

Arbete och sysselsättning – ej daglig verksamhet, utan för alla med psykisk funktionsnedsättning: "Stadsdelsförvaltningarna erbjuder verksamheter med möjlighet till arbetsträning och/eller sysselsättning. "

OpenEyes – "OpenEyes är ett utvecklingsprojekt för dig som är ung och funktionsnedsättning. Syftet är att skapa karriärvägar för dig med funktionsnedsättning."

Alfa-projektet – "Alfa är en länk till sysselsättning, studier, praktik och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning."

Offentligt skyddat arbete (OSA) – "Offentligt skyddat arbete, OSA syftar till att ge personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet till anställning med rehabiliterande inslag. På sikt ska anställningen leda till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden."


Sociala träffpunkter och rekreation

LSS-kollo – "LSS-kollo anordnar lovverksamhet för funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna - insatser enligt Lag om Stöd och Service, korttidsvistelse utanför egna hemmet (LSS 9§6.)."

Korttidshemmet Drömmen – "Korttidshemmet Drömmen riktar sig till ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och/eller autism, som enligt LSS har rätt till korttidsvistelse utanför det egna hemmet."

Sociala träffpunkter/Dagverksamhet – Caféer, träfflokaler m.m. Observera att du i högermenyn kan välja din stadsdel för att se exakt vad som finns i din stadsdel.


Övrigt

Funktionshinderombudsman – "FO ska bland annat verka för att medborgare med funktionsnedsättning har goda levnadsförhållanden."

Funktionshinderinspektör – "Stadens funktionshinderinspektörer granskar verksamhet som bedrivs för personer med funktionsnedsättning - såväl i kommunal som privat regi. Syftet är att förstärka målgruppens möjlighet till självbestämmande och delaktighet."


Tipsa mycket gärna oss på Andet (info@andet.se) om länkar.


Uppdaterad: 2016-12-15

 Annonser (eller lediga annonsplatser) : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag npf-butiken.se