Startsida | Vård & stöd | LSS m.m. utom Stockholms stad | LSS m.m. Stockholms stad
Skolor | Boenden | Övrigt (allmänna infosidor, aktuellt, föreningar m.m.)

Asperger-Stockholm


Utredning, vård & habilitering

Här finner du information om var man kan bli utredd, få psykiatrisk hjälp, habiliteringen m.m. LSS-stöd (utom habiliteringen) finns på kommunernas sidor.


Utredning

ADHD – Vårdguiden om ADHD. Info om ADHD och om vart man vänder sig för utredning.

Aspergers syndrom – Vårdguiden om AS. Info och vart man vänder sig för utredning.

Autism hos barn – Vårdguiden om Autism hos barn. Info och vart man vänder sig för utredning. Står inget om vuxna, antagligen gäller som för den andra tillstånden, att man vänder sig till en psykiatrisk vuxenmottagning.

Tourettes syndrom hos barn – Vårdguiden om Tourettes syndrom hos barn. Info och vart man vänder sig för utredning. Står inget om vuxna, antagligen gäller som för den andra tillstånden, att man vänder sig till en psykiatrisk vuxenmottagning.

Tio100: Neuropsykiatrisk enhet, NorrtäljeEn mottagning där du utreds för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD.


Psykiatrisk vård

Sök psykiatrisk vård – Informationssida om hur man söker psykiatrisk vård i Stockholms läns landsting.

Vuxenpsykiatri – Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar (även privata med vårdavtal) i SLL

BUP – Barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningar (även privata med vårdavtal) i SLL


Habilitering

Barnhabilitering – Alla barnhabiliteringar i SLL listade.

Ungdom/vuxenhabilitering – Alla ungdom/vuxenhabiliteringar i SLL listade.

ADHD-center Rosenlund, Stockholm. – Habilitering för barn, unga och vuxna personer med ADHD.

Aspergercenter Rosenlund, Stockholm. – Vi är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med normalbegåvning samt för deras anhöriga.

Autismcenter för små barn Rosenlund, Stockholm. – Alla barnhabiliteringar i SLL listade.

Autismcenter för barn och ungdom Stadshagavägen, Stockholm. – Vi ger insatser till barn och ungdomar i åldrarna 7-17 år med diagnos inom autismspektrum i kombination med utvecklingsstörning som bor i Stockholms län

Autismcenter Stadshagavägen, Stockholm. – För vuxna med autism och utvecklingsstörning.


Tipsa mycket gärna oss på Andet (info@andet.se) om länkar.


Uppdaterad: 2016-12-15

 Annonser (eller lediga annonsplatser) : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag npf-butiken.se